Handledning

För vem?

Den handledning jag är utbildad i är yrkesmässig processorienterad handledning i vård och omsorg, därför handleder jag kollegor på sin yrkesprofession men även de som önskar bli specialistsjukgymnaster /fysioterapeuter inom psykosomatik/psykiatri.

Mål och innehåll

Målet med handledningen är att stärka yrkesidentiteten, öka handlingsberedskapen samt stärka den handleddes förmåga att ge en kvalitativt god vård och omsorg. Den kan ges individuellt eller i grupp. I handledningen får den handledde möjligheten att:

  • Diskutera och reflektera över egna och andras erfarenheter och upplevelser relaterade till vårdsituationer
  • Öka medvetenheten om egna tankar, känslor och handlingar i mötet med andra
  • Vidareutveckla förmåga till inlevelse och analys i sin yrkesfunktion
  • Öka förståelsen för kommunikationens betydelse i mötet mellan människor
  • Finna nya modeller för problemlösning
  • Reflektera över egen och andras värdegrund för att medverka till vidareutveckling av etiskt ansvar
  • Integrera teori och praktik

Kostnad

Efterfråga offert vid intresse. Mail: helena@heka.nu