KBT och Mindfulness

Vid behov kan Kognitiv beteendeterapi  – KBT –  erbjudas. Jag har en grundutbildning (steg 1) i detta. Detta ingår dock inte i högkostnadsskyddet för fysioterapi/sjukgymnastik.

Som fysioterapeut kan jag dock integrera det kognitiva förhållningssättet i viss fysioterapeutisk behandling.

Mindfulnessmeditation kan också integreras i fysioterapin. Den kan ges individuellt eller i grupp. Mindfulness blir som ett förhållningssätt i livet – som övas fram under längre tid.

Mindfulnesskurser kan anpassas och ges efter behov – maila mig förfrågan vid intresse. Mail: helena@heka.nu

Jag kan komma till arbetsplatser eller företag om så önskas.