Helena Löwen-Åberg

Min drivkraft är nyfikenheten på och glädjen i att lära nytt. Att integrera teori med praktik och vice versa. Vi alla utvecklas ständigt och jag lär mig dagligen mycket av mina patienter, mina nära och kära.

1988 blev jag legitimerad sjukgymnast. Läste vidare med Ortopedisk manuell terapi steg 1 1989 och steg 2 1997. År 2002-2003 gick jag steg 1-utbildningen i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och har integrerat detta i mitt arbete som sjukgymnast. Tog en magisterexamen år 2007 med fördjupningsarbete kring patienter med tinnitus (randomiserad kontrollerad interventionsstudie – se nedan*)  och 2008 blev jag färdig specialistfysioterapeut inom Mental hälsa (psykosomatik/psykiatri). Efter ytterligare studier i bland annat processhandledarutbildning, tog jag en master. Sedan dess har jag läst miljöpsykologi och Grön rehabilitering, Psykologisk coaching och Suicidprevention. Jag har där emellan gått ett oräkneligt antal dags- och veckokurser i bl a Schematerapi, funktionell träning, krishantering och traumabehandling samt deltagit i många KBT-kongresser, yoga- och mindfulnesskurser.

Arbetslivserfarenhet

Initialt arbetade jag med neurologisk rehabilitering och primärvård. Sedan 1991 har jag tagit emot patienter som har tinnitus vilket är ett stort intresseområde tillsammans med yrselrehabilitering.

Samma år började jag min verksamhet som privatpraktiserande sjukgymnast och 2003 började jag på rehabiliteringskliniken Fungera, i Göteborg. Där tog jag emot patienter individuellt och i grupp då jag ledde kurser i Avslappning och stresshantering med kognitiv inriktning samt Mindfulnesskurser.

Min mottagning, Löwen-Åberg Sjukgymnastik på Aschebergsgatan 22 i Göteborg, har jag haft sedan 2013.

Jag har inte bara arbetat med patienter utan även arbetat med handledning för sjukgymnaster och sjukgymnaststudenter på yrkesprofessionen. Under åren har jag hållit föreläsningar för olika universitet, internationella kongresser, yrkesmässor, olika intressegrupper och organisationer men även för privata företag.

Samarbete

I samma lokaler på Aschebergsgatan finns Göteborgs relationsbyrå vilken jag samarbetar med. Där bedriver socionom Dan Götharsson samtalsterapi och rådgivning för individer, par och familjer.

Tack vare mitt arbete och mina utbildningar har jag byggt upp ett stort kontaktnät med människor i olika yrkesgrupper, vilka jag nu har möjlighet att samarbeta med. Ett exempel är fysioterapeuter runt om i Sverige som arbetar med yrsel, med sjukgymnastgruppen Fungera i Göteborg, med naprapat Anders Gullberg.

Jag har också ett nära samarbete med specialist-fysioterapeut Barbro Källén som finns i Fungera:s lokaler på Gullbergsstrandsgat 6, Göteborg.
Hemsida till Barbro
Hemsida till Fungera

Jag samarbetar också med Christer Borg, leg. psykolog och psykoterapeut som har egen erfarenhet av tinnitus och vestibulärt bortfall genom att han lever med det sedan ett antal år. Han har mottagning i Majorna, nära Mariaplan, i en del av en lägenhet där han tar emot personer och par för stöd- och bearbetande samtal samt kortare psykoterapeutiska behandlingar.
För kontakt och mer info:
Mail: borggbg@gmail.com
Mobil: 070-6585016
Hemsida: borgpsykologtjanst.se

Har också haft visst samarbete med Vården.se – se länk nedan – där jag faktagranskat deras text om tinnitus:

Tinnitus – Orsak, behandling och var du får vård – Vården.se (varden.se)

Utbildning och examina

 • Legitimerad sjukgymnast 1988, 150 hp
 • Specialistkompetens psykiatri/psykosomatik 2008
 • Medicine master i sjukgymnastik 2010

Övriga universitetskurser

 • Examensarbeten och forskningsmetodik 1995 – 2008, 75 hp
 • Ortopedisk manuell terapi steg 2 1997, 30 hp
 • KBT steg-1 psykoterapi, 2003, motsvarande 45 hp
 • Yrkesmässig handledning i vård och omsorg 2010, 30 hp
 • Miljöpsykologi, Grön rehabilitering 2012, 15 hp
 • Certificate in Psychological Coaching 2013, 15 University Credits
 • Suicidprevention 7,5 hp 2014

Övriga kurser

 • Yrselrehabilitering 1997 och 1998
 • McKenzie A och B-kurs 1999
 • Akupunktur 4 kurser 1992-2010
 • Mindfulnessinstruktör 2010
 • Schematerapi modul A,B,C 2016

Arbeten

Medförfattare till Kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel år 2019. https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kliniska-riktlinjer/dokument/kliniska-riktlinjer-for-fysioterapi-vid-yrsel.pdf

Examensarbete/Magisteruppsats, år 2007 (.pdf) * – Livskvalitet hos patienter med tinnitus efter fysisk träning och avslappningsträning – en randomiserad kontrollerad studie. 

Medförfattare till Tinnitus Vårdprogram Göteborg, år 2000