Yrsel

“Det finns alltid något man kan göra för patienter med yrsel” sa en lärare till mig i ämnet.

Tillsammans med flera andra fysioterapeuter/sjukgymnaster i Sverige har vi skrivit nya Kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel år 2019. Den riktar sig främst till vårdpersonal som arbetar med yrsel och tar upp evidensbaserad vetenskapligt graderad fysioterapibehandling vid olika yrseldiagnoser. Jag har varit medförfattare till hela dokumentet men framför allt till kapitlet om Persisterande Postural Perceptuell Yrsel (PPPY).

https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kliniska-riktlinjer/dokument/kliniska-riktlinjer-for-fysioterapi-vid-yrsel.pdf