top of page

Handledning

För vem?

Den handledning jag är utbildad i är yrkesmässig processorienterad handledning i vård och omsorg, därför handleder jag kollegor på sin yrkesprofession men även de som önskar bli specialistsjukgymnaster /fysioterapeuter inom psykosomatik/psykiatri.

Mål och innehåll

Målet med handledningen är att stärka yrkesidentiteten, öka handlingsberedskapen samt stärka den handleddes förmåga att ge en kvalitativt god vård och omsorg. Den kan ges individuellt eller i grupp. I handledningen får den handledde möjligheten att:
 

 • Diskutera och reflektera över egna och andras erfarenheter och upplevelser relaterade till vårdsituationer
   

 • Öka medvetenheten om egna tankar, känslor och handlingar i mötet med andra
   

 • Vidareutveckla förmåga till inlevelse och analys i sin yrkesfunktion
   

 • Öka förståelsen för kommunikationens betydelse i mötet mellan människor
   

 • Finna nya modeller för problemlösning
   

 • Reflektera över egen och andras värdegrund för att medverka till vidareutveckling av etiskt ansvar
   

 • Integrera teori och praktik

   

Kostnad

Efterfråga offert vid intresse. Mail: helena@heka.nu

Kontakta mig

KONTAKTA HELENA LÖWEN-ÅBERG

Telefonnummer: 0708-706 121

logga.png

Löwen-Åberg Sjukgymnastik
Aschebergsgatan 22
411 27 Göteborg

E-post: info@heka.nu
Heka AB
Organisationsnummer 556959-3170
Innehar F-skattesedel

bottom of page