top of page

CD-skivor

Jag erbjuder tre CD-skivor som lämpar sig väl för nybörjare.
Programmen på CD-skivorna är väl beprövade och fungerar bra även som pedagogiska redskap för den som leder avslappnings- eller meditationskurser.

cd3.jpg

Tal: Helena Löwen-Åberg
Musik: Marcus Sigvardsson
Pris: 1-4 st, 200 kr/st inkl. moms. 5 st eller fler, 150 kr/st inkl. moms.

Avslappning vid tinnitus och stressrelaterade besvär 

En dubbel-CD med instruktivt faktahäfte som riktar sig till dig som har tinnitus. Tinnitus kan skapa oro och irritation, vilket leder till en ökad spänning i kroppen. Spänningen i sin tur kan förvärra tinnitus. Den onda cirkeln är igång. Avslappningsträningen med denna CD kan, redan efter några veckors regelbunden träning, ge effekt i form av ökat välbefinnande, minskad spänning och tinnitus.

Avslappningsprogrammet är uppbyggt på samma sätt som på CD-skivan “Avslappning vid stress”.

cd1.jpg

Tal: Helena Löwen-Åberg
Musik: Daniel Pherson
Pris: 1-4 st, 150 kr/st inkl. moms. 5-9 st, 130 kr/st inkl. moms. 10 st eller fler, 110 kr/st inkl. moms.

Medveten närvaro – Mindfulness meditation

Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande i nuet. Det är ett förhållningssätt till livet som tränas med bl.a. meditation. Detta är ett guidat meditationsprogram med fyra olika övningar som alla är mellan 10 och 23 minuter långa. Du tränar Medveten närvaro med fokus på kropp, andning, tankar och känslor. Du tränar dig på att acceptera det du känner och upplever. Du bör träna dagligen och så småningom blir det som ett sätt att leva, att vara här och nu i varje stund.

Tre övningar är med musik. En är utan musik – det vill säga bara tal.

cd2.jpg

Tal: Helena Löwen-Åberg
Musik: Marcus Sigvardsson
Pris: 1-4 st, 200 kr/st inkl. moms. 5 st eller fler, 150 kr/st inkl. moms.

Avslappning vid stress

Denna dubbel-CD innehåller ett 7-stegsprogram som leder dig successivt in i ett allt djupare avslappningstillstånd.
Varje övning tar ca 20 minuter. Det är en kombination av olika avslappningstekniker; sträckningar, autogen träning, mental träning och sömnträning. Programmet är uppbyggt så att du successivt lär dig att slappna av djupare och djupare; först muskulärt, sedan mentalt. Träna med en ny övning för varje vecka under sju veckor. Därefter kan du välja fritt bland övningarna efter önskemål och behov. Du bör träna dagligen för bästa resultat.

Genom instruktionerna i faktahäftet och på CD-skivan får du veta hur du går tillväga.

Kontakta mig

KONTAKTA HELENA LÖWEN-ÅBERG

Telefonnummer: 0708-706 121

logga.png

Löwen-Åberg Sjukgymnastik
Aschebergsgatan 22
411 27 Göteborg

E-post: info@heka.nu
Heka AB
Organisationsnummer 556959-3170
Innehar F-skattesedel

bottom of page